Akce knihovny

ANGLIČTINA VŠUDE KOLEM NÁS

Jelikož se v dnešní době setkáváme s anglickým jazykem téměř na každém kroku, tak bych ráda všechny zájemce pozvala na pravidelné lekce anglické konverzace. Pod vedením lektorky, která v anglicky mluvících zemích strávila spoustu let. Hodiny by probíhaly ve 4-členných skupinách a těšit se můžete na lehká konverzační témata všedních dní. Lekce budou zaměřené i na porozumění psanému textu. Vše bude probíhat v přátelském duchu.

 

Kurz je určen hlavně pro dospělé (od začátečníků po pokročilé), kteří potřebují angličtinu třeba jen okrajově ke své práci. Také se mohou přihlásit studenti předmaturitních ročníků a vysokoškoláci, kteří by rádi zdokonalili svůj mluvený projev. Začít bychom mohli v lednu 2017, na dni a čase se vzájemně domluvíme.

 

Přihlásit se můžete na náš knihovnický mail nebo přijďte v otevírací dobu do naší knihovny. Ráda Vám poskytnu i více informací.